พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและประธานคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือเข้าตรวจเยี่ยม สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและประธานคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือพร้อมคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยม สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัดในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยมี พลเรือโท ธีรกุล กาญจนะ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ให้การต้อนรับ